Almanya Eğitim Post

Posted on Posted in almanya

Almanya egıtım
Türkiye İçin Önemi
Yaklaşık yüzde 20 civarındaki dış ticaret payı ile Türkiye’nin dış ticaretinde birinci sırada yer alır. Türkiye’de yerleşik bini aşkın Alman firması ile Almanya’da Türklerce işletilen elli bini aşkın firma, iki ülke arasındaki çok güçlü ticaret bağlantılarının, bilim ve teknoloji transferinin ayaklarını oluşturur. Hukuk alanında dünyadaki en büyük ekollerden birini temsil eden Almanya, Türk Ticaret Kanunu’nun kaynak ülkesi olarak da popülarite sahibidir.

1961 yılında başlayan Türk işçi göçü sonucu olarak günümüzde Almanya’da bütün şehirlere yayılmış, özellikle sanayi şehirlerinde yoğunlaşan iki buçuk milyona yakın Türk ve beş yüz bini aşkın Türk kökenli Alman nüfus yaşamaktadır. Alman makamlarınca yapılan tahminlere göre ülkedeki Türk nüfusun elli yıl zarfında on milyonu aşması muhtemeldir.

Avrupa Birliği’nde en belirleyici siyasi güç olan Almanya, ekonomideki genişlemesiyle de Avrupa’nın ve Türkiye’nin yakın geleceği için her zaman çok önemli bir noktada bulunacaktır.
Aktüel Yabancı Öğrenci Politikası
Son dönemlerde nüfus profilindeki yaşlanma ile buna bağlı olarak doğacak ekonomik sıkıntılar ve İnternet, komunikasyon alanındaki yabancı beyin gücü ihtiyacı, yabancı iş ve beyin gücü transferini yeniden Almanya’nın gündemine getirmiş bulunuyor. Bu doğrultuda başbakan Schröder’in girişimleri ile öğrencilerin hukuki statüsünde iyileştirme çalışmaları yürütülmekte. Kısa süre önce sadece bilgisayar mühendisleri ile sınırlı verilen Greencard imkanına benzer bir uygulamanın öteki alanlara da genişletilmesi son olarak gündemde. Bu bağlamda Alman üniversitelerinden mezun olmuş yabancı öğrencilere de Almanya’da çalışma hakkının tanınması yakın gelecekte gerçekleşmesi gereken gelişmeler arasında görülüyor.

Dünyanın en büyük öğrenci değişim ve burs kurumu olan Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) de destek ve teşvikiyle yakın gelecekte Almanya’nın yabancı öğrenci çekme konusunda da Fransa’yı geçerek Avrupa’da zirveye yerleşmesi hedefleniyor. Bu amaçla yabancı öğrencilere yönelik alternatiflerin zenginleştirilmesi gerekli hukuksal ve teknik altyapının geliştirilmesi Almanya’nın Yabancı Öğrenci Politikası için son dönemde en çok dikkat çeken eğilim.

Eğitim Sonrası İş Perspektifi
Almanya’da eğitim sonrası öğrencilerin evlilik ve diğer çok özel durumlar dışında hiç bir şekilde Almanya’da kalmasına şans tanımayan alışılmış klasik yaklaşım son dönemdeki teknoloji alanında nitelikli personel ihtiyacı ve ülkedeki nüfus gerilemesi karsısında tartışılır hale gelmiştir. 2000 yılında bilgisayar mühendisleri için tanınan Greencard imkanının ülkede eğitimini tamamlamış bütün öğrencilere tanınması için çabalar devam etmektedir.

Zaten Avrupa Birliği vatandaşlığına sahip Türkler için hiç bir engelleme olmazken, ileriye dönük Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ihtimalinde çerçevesinde iş piyasasında da Türk vatandaşları için belli ölçüde eşitlik sağlanması gerekecektir.

Şu an için geçerli uygulamaya göre küçük bir ihtimal de olsa üniversite bitiren bir Türk vatandaşı, eğer öncelikle Alman, sonra Avrupa Birliği iş piyasalarında ilgili işi yapacak personel bulunamazsa gerekli çalışma iznini alabilmek imkanına hukuken sahiptir.

Vize Alabilme ve Oturum Durumu
Almanya diğer konulardaki avantajları yanında vize alabilmede önemli zorluklarla karşılaşılan bir ülkedir. Öğrenci vizesi başvurularında üniversiteden bir kabul belgesi alındıktan sonra daha kolay sonuç alınabilmektedir. Bunun dışında hiç dil bilinmese de Almanya’da bir dil kursundan alınacak kayıt belgesi de başvuruya dayanak yapılabilir. Dil kursu fiyatlarının Almanya’da diğer ülkelere ve Türkiye’ye nazaran çok fazla olmaması uygulamada bu ihtimali son derece cazip hale getirir. İlk olarak Türkiye’deki Alman konsolosluğundan kural olarak en fazla üç aya kadar verilen vize, Almanya’da ilgili yabancılar şubesinde (Aulaenderbehörde) gerekli belgeler (kurs veya üniversite öğrenci belgesi ile geçerli teminat belgesi) götürülerek problemsiz uzattırılır.

Öğrenciler ve araştırmacılar Almanya’da somut bir amaca bağlı, geçici bir statü olan “oturum müsaadesi / Aufenthaltsbewilligung” ile ikamet edebilirler. En uzun 2 yıl için verilen söz konusu belgede eğitim yapılacak alan somut olarak belirtilir. Azami oturum süresi 10 yıl ile sınırlanmıştır.

Ancak, artık İnternet ve bilgisayar teknolojileri alanında bir bölümden mezun olanlar, 2000 Mayıs’ında yürürlüğe giren Greencard uygulaması sayesinde alacakları şimdilik geçici 5 yıllık çalışma müsaadesi ile bu sınırı aşabileceklerdir.

Daha geniş bilgi için: Vize-Uçak

Geçim Şartları
Almanya’da normal şartlarda tutumlu bir öğrenci 1000 DM ile geçinebilir. Üniversite öğrencilerine tanınan yılda üç ay ile sınırlı vergiden muaf çalışma imkanı sayesinde bir öğrencinin yıl boyunca kendisini finanse edebilme yolu acıktır. Eğitiminizi Almanya kaynaklı burslarla destekleyebilmeniz de muhtemeldir.

Pek çok devlet ve endüstri destekli Alman vakfı yabancı öğrencilere ciddi fonlar ayırmaktadır.

Almanya’daki Burslar

Burs İmkanları
Ailesi Almanya’da isçi olarak çalışanlar, isterlerse Federal Eğitim Bakanlığı kredisi BAföG alırlar. Eğitim bitiminde kazanç sağlanmaya başlandıktan sonra alınan kredinin sadece yüzde ellisi çok cüzi taksitlerle geri ödenir.

Ayrıca Alman Akademik Değişim Servisi DAAD tarafından Türk üniversite öğrencilerine, mezunlara ve araştırmacılara çeşitli burs alternatifleri sunulmaktadır. Ek olarak endüstri ve devlet destekli çok sayıda vakıf da Yabancı öğrencilere yüksek basari halinde cazip karşılıksız burslar vermektedir.

Almanya’daki Burslar

Eğitim Harçları
Almanya, eğitim harçları bakımından Türkiye’den bile daha düşük bir noktada bulunmakta olup her dönem başında ortalama sadece 50 – 70 DM harç ödenmesi gerekmektedir. Bu miktar da aslında harç olmayıp Öğrenci İşleri için bir Sosyal Katkı niteliğindedir. Dönem Bileti (Semesterticket) için de ortalama 150 mark civarında bir tutar dönem bası ödenir. Çoğunlukla alınması mecburi olan bu biletle, üniversitenin bulunduğu bölgedeki bütün toplu taşıma araçlarından dönem boyunca ücretsiz yararlanılır. ABD, İngiltere, Avustralya vs. gibi harçların astronomik seviyelerde bulunduğu ülkeler karşısında Almanya bu yönüyle de öğrenci dostu bir ülkedir ve özellikle orta gelirli gençlerimiz için vazgeçilmez bir yurtdışı eğitim seçeneğidir.

Çalışma İzni ve İş Bulma Şartları
Diğer Avrupa Birliği ülkelerinden gelen Avrupa Birliği vatandaşı olan veya olmayan Türkler için hukuken prensip olarak Alman vatandaşlarının sahip olduğu statünün aynısı öngörülmüştür.

Bunların dışındaki Türk vatandaşları için üniversite öğrencisi olarak tatillerde yılda 90 günlük yasal çalışma hakkı mevcuttur. Duruma göre bu şekilde çalışarak bir öğrencinin yıllık masrafının çok büyük bir bölümünü kazanması mümkün olabilmektedir.

Tatiller üniversitelerin çoğunda Şubat – Mart ve Ağustos – Eylül aylarını içermektedir.
Ev Bulma Şartları
Almanya’da barınma ihtimallerinin çok çeşitli oluşu daha uygun şartlarda bir seçenek bulmayı kolaylaştırır. Tek kişilik daireler yanında çoğunlukla bağımsız veya daire içinde (Wohngemeinschaft-WG) odalar kiralanır. Oda genişlikleri genellikle 10-25 m2 arasında değişir.

Kira değerleri oda genişliğine, bina kalitesine, şehre ve şehirdeki konuma bağlı olarak Almanya çapında 250 ile 800 mark arasında değişmektedir.

Dönem başlarında oda bulmak hemen hemen bütün Almanya’da çok zor olduğundan sömestr başlamadan uzun bir zaman önceden rezervasyon yapılması çok önemlidir.

Kısa süreli barınma için çok sayıdaki gençlik yurtları (Jugendherberge) uygun bir alternatiftir.

Öğrenci Teşkilatları
Yaklaşık 30.000 Türk öğrencinin eğitim görmekte olduğu Alman yüksek okullarında çok sayıda Türk öğrenci derneği faaliyet gösterir. Her ne kadar bazıları faaliyet göstermemekte ise de bu tür dernekler aracılığı ile varacağınız şehirde ilk aşamada karşılaşacağınız sıkıntıları dostça yardımlar sayesinde çözebilme imkanına sahipsiniz ve eğitiminizin devamı boyunca da özlediğiniz bir atmosferi zaman zaman bu dernekler sayesinde yaşayabilirsiniz.

Her üniversitenin çevresinde mevcut öğrenci dernekleri ve diğer Türk derneklerine ulaşabilmeniz için gerek duyacağınız kontakt adreslerini ilgili sayfalarda bulacaksınız.

Avrupa çapında şubelere sahip AIESEC, ELSA, EMSA, AIGEE gibi uluslararası Öğrenci kuruluşları Almanya’da aktif çalışma içinde olup öğrenciye özellikle sosyal aktiviteler ve staj imkanları konusunda büyük bir referans ve bağlantılar sağlarlar. Bu derneklere ulaşabilmek için gerekli bilgiler ilgili üniversite sayfalarında sizi bekliyor.
Üniversite Sistemi ve Eğitim Yapısı
Almanya, Türkiye’den farklı olarak ABD ve Avustralya gibi federal yapılı bir devlettir. Eğitim kural olarak federal devletin değil eyaletlerin yetkisine tabidir. Bu çerçevede ülkedeki 17 eyalette birbirinden farklı düzenlemelerle karşılaşılır. Ancak nihai olarak bu federal düzenlemelerin yakından incelendiğinde birbirinden çok büyük farklılıklar içermediğini görürsünüz.

Almanya’da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/ Universitaet ve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim / Grundstudium ve Ana Eğitim / Hauptstudium şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer, genellikle bir ara sınav / Zwischenprüfung ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğrenilir.

Öğrenim sürecinde dersler, alıştırmalar, seminer çalışmaları, stajlar genellikle yerine getirilmesi gereken formlardır.

1991/92 rakamlarına göre ortalama eğitim süresi üniversitelerde 6.4 yıl, meslek yüksek okullarında 4.5 yıl sürmektedir.
Kabul Şartları / Zulassungsvoraussetzungen
Bir üniversite veya meslek yüksek okuluna kayıt için aranan temel şart Almanya’daki öğrencilerde 13 yıllık Lise Eğitimi Diplomasi / Abitur olduğu gibi, yabancı öğrenciler için de buna eş değerde olduğu Alman makamlarınca tanınmış bir Lise Diploması’dır.

Diplomaların denkliği ile ilgili konularda eyaletlerin Kültür veya Bilim Bakanlıkları’nca oluşturulan makamlardan bilgi alınmalıdır.

Bu noktada Türkiye’de lise bitirmiş öğrenciler için lise süresi 11 yıl olmasına rağmen ÖSS Sonuç Belgesi, ÖSS’de Türkiye’de kazanılmış bölüme eş veya benzer bir bölüme herhangi bir Alman üniversitesinde kayıt yaptırabilme imkanını sağlamaktadır. Daha acık ifade ile, teorik olarak Türkiye’de girdiğiniz ÖSS Sınavı’nda kazanacağınız bölümü bir Alman üniversitesi çatısında okumak imkanına da sahipsiniz.

Bunun için yerine getirilmesi gereken diğer şart, bütün Alman üniversite ve yüksek okullarınca kural olarak istenen Almanca Dil Yeterlilik Sınavı / DSH’nın başarılmasıdır. Bu sınav yaklaşık Orta Derece II / Mittelstufe II seviyesinde bir dil birikimini gerektirip, sıkı bir çalışma ile aşağı yukarı 6 -12 ay arası süren bir dil kursu eğitimi ile kazanılabilir. Bu sınava hazırlık için hemen her üniversitenin ücretsiz sunduğu dil kurslarına / DaF da belli bir seviyeden sonra kaydolabilmek mümkündür.

Studienkolleg

Türkiye’de ÖSS Sınavı kazanıldığı halde eğer üniversite sınavına kadar görülen eğitim 12 yıldan az ise Almanya’da Almanca bilgi durumuna göre iki veya bir sene süren denkleştirme programı öngörülmüştür. Bu eğitim neticesinde basarı seviyesine göre uygun bir üniversiteye kayıt yaptırmak mümkün olmaktadır. Daha çok ailesi Almanya’da olup liseyi Türkiye’de bitirmiş öğrenciler açısından pratik değere sahiptir.

Başvuru Süreleri
Her üniversite için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte ülke genelinde genellikle

Kış Sömestri için 15 Temmuz’a
Yaz Sömestri için 15 Ocak’a

kadar üniversitelerce hazırlanmış Kayıt Başvuru Formları / Zulassungsformulare ulaşmış olmalıdır.

Yani Almanya’da yabancı öğrenciler için kayıtla ilgili kararı prensip olarak Türkiye’deki YÖK’e benzer bir kurum olan ZVS / Zentralevergabestelle değil, üniversiteler kendileri vermektedir. Dolayısıyla birden fazla üniversiteye başvuru yaparak herhangi bir üniversiteden Kabul Belgesi / Zulassungsbescheid alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Sonra birden fazla kabul gelirse içlerinden birini seçebilirsiniz. Buna hukuki bir engel bulunmayıp yalnız posta ve çeviri tasdik masraflarını ek külfet olarak fazladan ödemeniz gerekir.

Akademik Yıl / Akademisches Jahr
Kış ve Yaz Sömestri akademik yılı oluşturur. Sömestrler sonbahar ve ilkbaharda başlayıp tam tarih olarak eyaletten eyalete farklılık gösterirler. Türkiye’deki gibi bir merkezi yerleştirme sınavı olmadığından, hem kış hem yaz döneminde üniversiteye başlamak mümkündür. Ancak bazı bölümlerde sadece kış döneminde öğrenci alınır.

Tatiller üniversitelerin çoğunda Şubat – Mart ve Ağustos – Eylül aylarını içermektedir.
Almanya’da Özellikle Cazip Eğitim Alanları
• Almanca
• Avrupa Birliği Araştırmaları
• Felsefe
• Hukuk
• İktisat
• İnformatik
• İşletme
• Mühendislikler
• Teknik Bölümler
• Siyasal Bilimler
• Tarih
• Tıp
• Master Programları
• Doktora İmkanları
• Stajlar
Ulaşım Şartları
Çoğu şehirde yaygın kullanım imkanı bulunan bisiklet sayesinde şehir içi ulaşım pratik ve az masraflı hale gelmektedir. Çoğu üniversitede uygulanan Semesterticket / Dönem Bileti ile 6 ay boyunca çok uygun fiyata bölgedeki bütün toplu ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz.

Şehirlerarası ve milletlerarası ulaşım Almanya şartlarında son derece pratiktir. Uçak fiyatları normal seviyede olup kış aylarında daha da ucuzlar. Bunun ötesinde Almanya’dan dünyanın dört bir köşesine çok çok ucuz last minute / son dakika tatil imkanına da sahipsiniz.

Ülke içi ulaşımda demiryolu rakipsizdir. Türkiye’dekine benzer bir otobüs kullanımına Almanya’da asla ve asla rastlanmaz. En ileri teknolojiye sahip olan Alman Demiryolları / Deutsche Bahn, öğrenciler için çok çeşitli indirim alternatifleri sunar. yıllık Demiryolu Kartı / Bahncard uygulaması ile bir yıl boyunca her tür trende bilet fiyatının yarısını ödeyerek seyahat etmek mümkündür.
Sağlık Sigortası
Almanya’da yaşayan herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Sağlık sigortası,sağlık masraflarının aşırı yüksekliği nedeniyle devletçe bir zorunluluk olmasa bile pratik olarak herkesin yaptırması şart olan bir sigortadır. Kişisel duruma bağlı olarak değişen aidatlar 100 ile 200 DM civarında değişir.

Buradan bütün arkadaşlara sağlık sigortası yaptırmadan geçirilen her dakikanın sağlık bakımından olduğu gibi ekonomik olarak da umulmadık derecede yüksek zararlara yol açacağını hatırlatırız!

Dikkat!
Her an başınıza gelebilecek basit bir bisiklet kazası veya yaralanma sonucu doğabilecek binlerce marklık bütün ilaç ve tedavi giderlerinizi sadece aylık yaklaşık 100 DM gibi bir tutar karşılığında sigortanın ödemesi size asla bir kayıp gibi gözükmesin.

Sayfa başına dön

Banka İşlemleri

Almanya’da pek çok büyük şehirde Türk bankalarının şubeleri üzerinden işlem yaptırabilmek mümkündür. Ancak Almanya’daki bütün işlemler, su, elektrik, vergiler vs. banka hesabı üzerinden yapıldığından mutlaka bir Alman bankasında hesap açtırmalısınız.

Hesap açılması için sadece pasaport ve belli miktarda paraya sahip olmanız yeterlidir. Ancak öğrencilere tanınan yıllık hesap masrafından muafiyet için ayrıca öğrenci olduğunuzu da öğrenci kimliğinizle ispatlamalısınız.

Türkiye’den yapılan havalelerin ulaşması duruma göre yaklaşık bir haftaya kadar sürebilir. Bunun için 40 DM civarında bir kesintiyi de hesaba katmalısınız.

Ehliyet
Türk ehliyetleri Almanya’da her eyalette farklı geçerlilik şartlarına tabi tutulmaktadır. Bazılarında 1 yıla kadar, bazılarında 6 aya kadar geçerli sayılırlar. Bu sürenin bitiminde Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirtmeniz gerekir.

Almanya’da herhangi bir Şoförlük Kursu’na / Fahrschule yapacağınız başvuru ile bir sözlü ve pratik sınavdan sonra çevirme işlemini kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru için Türkiye kökenli ehliyetinizin onaylı çevirisini getirmeniz ve yaklaşık 800 DM civarında bir masraf ödemeniz gerekecektir.

Almanya Dil Kursları

Almanca’yı Almanya’da Öğrenin
Her dil için geçerli olduğu gibi Almanca için de uygulanması gereken uygun yöntem, önce Türkiye’de dil birikiminizi belli bir seviyeye getirmenizdir. Bütün zorluklarına rağmen böyle bir yol izlemek daha sonra Almanya’da daha hızlı ilerleyebilmenize imkan sağlar.

Ancak, İngilizce’de olduğundan farklı olarak Almanca’da dili ülkesinde öğrenmek, öğrenci için çok daha hesaplı ve pratiktir! Sıfırdan bile başlasanız bu gerçek değişmeyecektir. Fiyat olarak çoğu zaman Türkiye’dekilerden bile daha ucuz ama ayni zamanda kaliteli dil kursları bulabilmek mümkündür.

Sadece dil kursu amacıyla Almanya’ya gitmek istiyorsanız bu durumda şartları nispeten daha kolay olan Dil Kursu Vizesi için başvurmanız yeterli olacaktır.

Dikkat!

Eğer sıkça rastlandığı şekilde Almanya’da dil kursundan sonra üniversite okumak istiyorsanız bunun için daha baştan isabetli vize olan Studienbewerbervisum / Yüksek Öğrenim Başvuru Vizesi veya Studentenvisum / Üniversite Öğrencisi Vizesi için başvurmanız gerekiyor.

Aksi halde dil kursu bitiminde Almanya dışına çıkıp bir üçüncü ülkeden üniversite eğitimine yönelik olarak yeniden vize başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Böyle bir durumun bütün eğitim motivasyonunuzu ve planlarınızı alt üst edebileceğini hesaba katin!

Dil Kursu Vizesi Almanya’da Yüksek Öğrenime Başvuru Amaçlı Vize’ye veya Üniversite Öğrencisi Vizesi’ne dönüştürülmemektedir!!!

Almanca’yı Nasıl Daha Çabuk / Daha Geç Öğrenebilirsiniz?
Günde 3 – 5 saatlik ders süresine sahip haftada 5 gün süren bir dil kursuna kaydolarak bu yolda ilk adımı atmış olursunuz. Ancak çalışmanızın sadece dil kursu ile sınırlı kalmaması gerekir. Eğer delice bir merak ve öğrenme tutkusu içinde ödevlerinizi zamanında yaparsanız öğrenme süreciniz çok daha hızlı ilerleyecektir.

Dikkat!

Dil öğreniminde asla geçerliliğini yitirmeyecek altın kuralı uygulamazsanız çabalarınızın karşılığını almanız gecikecek ve zorlaşacaktır. Bu altın kural, mümkün olduğu kadar fazla dilin konuşulduğu ortamlarda bulunmaya kendinizi alıştırmanızdır. Birlikte düzenlenen etkinliklere, partilere, yemeklere, gezintilere katılarak hem dilinizi geliştirecek hem de çok çeşitli konularda zevk alarak bilgi dağarcığınızı genişletecek, dünyanın dört bir yanından kültür mozayiği hakkında fikir sahibi olacaksınız.

Eğer dili daha geç öğrenmek ve başarısız bir eğitim süreci geçirmek istiyorsanız mümkün olduğu kadar sık Türk kahvelerine veya sadece Türklerle sınırlı bir arkadaşlık çevresine kendinizi angaje etmeniz yeterli olacaktır.

Dikkat!

Almanca öğrenmenin veya daha kaliteli ve hızlı Almanca öğrenmenin tek yolunun Goethe Institut olduğu inancı batıl bir inançtır, asılsız ve tutarsızdır! Çok daha uygun fiyatlara ve hatta zaman zaman daha kaliteli bir dil kursu bulabilirsiniz. Goethe Institut’un bu konuda kendini ispatlamış dünyaca kabul gören bir kurum olduğu olgusuna denecek söz yok. Ancak Türkiye gibi ekonomik sıkıntısı zaten yeterli bir ülkenin öğrencisi için çok daha elverişli verimli alternatiflerin varlığını bilmenizde fayda var.

Bu konuda toplamış olduğumuz linkler Üniversiteler sayfaları içinde üniversitelerin bulundukları şehirlere göre derlenmiştir.

Almanya Vize – Uçak

Vizenizi zamanında alabilmek için nelere dikkat etmelisiniz?
1. Başvurunuzu, seyahat için planladığınız tarihten en az 6 hafta önceden yapın
2. Başvurunuzu eksiksiz biçimde doldurun. Konsolosluğa gerekli belgeleri eksiksiz teslim edin. Bir belgenin sonradan eklenebilmesi mümkündür ama bu size umulmadık zaman kaybına mal olabilir. Vize başvurusu ile ilgili sorularınız için başvurmadan önce ilgili konsolosluktaki Kültür Bölümü’ne (Kulturreferat) başvurmanızda fayda vardır!
3. Vize başvurunuzda üç ihtimalle karsı karşıyasınız:
a. Yüksek Ögrenime Başvuru Amaçlı Vize (Studienbewerbervisum)
Eğer bir yüksek okula Kabul veya Başvuru Teyit Belgeniz yoksa
b. Üniversite Öğrencisi Vizesi (Studentenvisum)
Eğer bir yüksek okuldan Kabul veya Başvuru Teyit Belgesi almışsanız
c. Dil Kursu Vizesi
Eğer Almanya’da sadece dil kursuna gitmek istiyorsanız
DİKKAT!

Eğer sıkça rastlandığı şekilde Almanya’da dil kursundan sonra üniversite okumak istiyorsanız bunun için daha baştan isabetli vize olan Studienbewerbervisum veya Studentenvisum için başvurmanız gerekiyor.

Aksi halde Almanya dışına çıkıp bir üçüncü ülkeden üniversite eğitimine yönelik olarak yeniden vize başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Böyle bir durumun bütün eğitim motivasyonunuzu ve planlarınızı alt üst edebileceğini hesaba katin!

Dil Kursu Vizesi Almanya’da Yüksek Öğrenime Başvuru Amaçlı Vize’ye veya Üniversite Öğrencisi Vizesi’ne dönüştürülmemektedir!!!

Vize Başvurusunda Hangi Belgelere İhtiyaç Duyacaksınız?

a. Yüksek Öğrenime Başvuru Amaçlı Vize İçin Genellikle Gerekli Belgeler
Başlıca belgeler
1. Geçerli pasaport, 3 vesikalık fotoğraf
2. Lise Diplomasi ve kazanılmış ÖSS Sonuç Belgesi
3. Duruma göre kazanılmış eğitim başarısını gösteren belgelerin fotokopileri
4. Sahip olduğunuz Almanca seviyenizi gösteren belge veya Almanya’da yoğun bir dil kursuna (haftada en az 20 saatlik) kayıt belgesi
5. Öğrenim süresi boyunca finansal olarak güvencede olacağınızı gösteren teminat belgesi
b. Üniversite Öğrencisi Vizesi İçin Gerekli Belgeler
Başlıca belgeler
1. Yukarıdaki birinci seçenek altında gerekli bütün belgeler
2. Lise diploması yerine başvurduğunuz üniversiteden Kabul Belgesi (Zulassungsbescheid) veya üniversiteye başvurduğunuza dair bir Teyit Belgesi (Bewerberbescheinigung)
Ailenin Götürülmesi

Ailenin de Almanya’ya götürülebilmesi kural olarak yalnızca istisnai hallerde mümkündür. Bu haller arasında bursiyerler, Postgraduierte (daha önce bir üniversiteyi bitirmiş olanlar) yer alır. Bu kişilerin en azından kendileri ve aileleri için geçim giderlerini karşılayacak durumda olduklarını ispat etmeleri aranır. Aile için yeterli genişlikte ev ve bir Alman yüksek okulunda kayıtlı bulunmak aileyi de getirebilmenin şartlarındandır.

Lütfen daha ileride bas ağrıtacak ve çok ekonomik kayba uğramanıza yol açacak problemleri bastan bertaraf etmek için konu ile ilgili bütün detayları Kültür Bölümü’nde (Kulturreferat) en ince ayrıntısına kadar danışın!!!

c. Dil Kursuna Katılım Vizesi İçin Gerekli Belgeler
1. Geçerli pasaport, 2 vesikalık fotoğraf
2. Bir dil kursuna kaydolduğunuza dair belge (Kayıt Belgesi, yapılan ön ödemenin makbuzu…)
3. Almanya oturumunuz boyunca geçerli hastalık sigortasının belgesi (Normal olarak bu ilk başvuruda değil, Almanya’da daha sonra uzatmaya başvurduğunuzda talep edilir)
4. Kurs ve geçim masraflarınızı bizzat veya bir üçüncü kişinin desteği ile finanse edebileceğinize dair belge
Almanya’da Eğitiminizi Finansman İmkanlarınız
Eğitiminizi finanse etme konusunda değişik alternatiflere sahipsiniz:

Ya kendiniz finanse edebilirsiniz veya bir veya daha fazla kişi bütün masraflarınızı üstlenebilir. Bunun için aylık geçim finansmanınızın garanti edilmiş olduğu veya bir yıl boyunca yetecek miktara sahip olduğunuzu (mesela bir malvarlığı) ispat etmeniz gerekmektedir.

Almanya’da üniversite öğrencisi olarak (dil kursu öğrencisi değil) yılda üç aylık çalışma iznine sahipsiniz. Genellikle tatillerde yapılan bu üç aylık çalışma ile de eğitiminizin finansmanına ciddi bir katkı sağlama imkanınız var. Ancak vize başvurusunda bu imkanın varlığının bir finansman güvencesi sağlayacağını ileri süremezsiniz ve sürmemelisiniz.
1. Finansmanınızı Türkiye’den veya başvurunun yapıldığı başka bir ülkeden bir kişi karşılayacak ise bu kişi öğrenim süreniz boyunca bütün masraflarınızı karşılayacağını ispat etmekle yükümlüdür. (aylık maaş bordrosu veya gelir belgesi, Ticaret Sicilinden kayıt sureti…)
2. Almanya’dan bir sponsor tarafından finanse edilmeniz halinde, ilgili makamdan eğitim süreniz boyunca bütün masraflarınızın karşılanacağına dair bir Kefalet Belgesi sunulacaktır (Verpflichtungserklärung).
3. Bir burs ile finansman sağlanıyorsa Burs Kabul Belgesi (Stipendienzusage) aranır.
Vize verilirken bütün hallerde Almanya’daki masraflarınızın karşılanacağının açıkça tespit edilmesi gerekmektedir.

DİKKAT!
1. Dil kursu boyunca kural olarak çalışamazsınız!
2. Eğer dil kursundan sonra Almanya’da üniversite okumayı hedefliyorsanız bunu başvurunuzda lütfen belirtin ki eğer gerekli şartlar varsa Yüksek Öğrenime Başvuru Amaçlı Vize veya Üniversite Öğrencisi Vizesi verilebilsin! Bu diğer iki vize zaten dil kursuna gitme hakkını size sağladığı gibi ileride önü açık çok daha avantajlı bir statü içinde bulunmanıza da imkan sağlıyor! (Yukarıya Bakınız!)

Eğer sadece dil kursu vizesi almışsanız, dil kursunu bitirdiğinizde Almanya’dan ayrılmanız gerekiyor. Almanya’da dil kursu vizesinin başka türlü oturum müsaadesine çevrilebilmesi Almanya’da mümkün değildir.
3. Başvurunuzu her halükarda zamanında yapın. Kural olarak planlanan seyahat tarihinden 6 ile 10 hafta öncesinden!
4. Vize ile ilgili sorunlarda Konsolosluktaki Kültür Bölümü (Kulturreferat) ile muhatap olup problemlerinizi kapıdaki memurlarla değil ilgili ve yetkili muhatapla güvenli biçimde açıklığa kavuşturun!
5. Gerekli belgelerin tam olarak başvuruda verilmiş olması vize verileceği anlamına gelmiyor. Sonuç Konsolosluk ve Hukuk Departmanlarının incelemesinden sonra ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda vize verilmesi duruma göre ek belgelerin getirilebilmesi şartına da bağlanabilir.
Başvuru Adresleri
ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Atatürk Bul.No.114 Kavaklıdere / ANKARA
Tel: (312) 426 54 65 Fax: 426 69 59

ALMANYA KONSOLOSLUĞU
İnönü Cad. 14 / 16, Taksim/İstanbul
Tel: (212) 2515404

Burslar
AIESEC
Alexander von Humboldt
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach
DAAD
DAAD-Doktora
Friedrich Ebert
Friedrich Naumann
Fritz Thyssen
Hanns Seidel
Heinrich Böll
Konrad Adenauer
Körber Stiftung
Otto Benecke
Südosteuropa Gesellschaft
Volkswagen
World University Service

Genel Açıklama
Almanya’daki eğitiminizi bir burs ile finanse etmek isterseniz çeşitli ihtimallere sahipsiniz.

Bu anlamda her şeyden önce akla gelen, dünyaca ünlü ve alanında dünya çapında bir numara olan devlet destekli Alman Akademik Değişim Servisi DAAD Bursları olur. DAAD, Almanya’da eğitiminiz süresince bütün giderlerinizi karşılayacak bir miktar yanında gerektiğinde dilinizi geliştirmek amaçlı dil kursu giderini de karşılamaktadır. Ancak DAAD Bursları kural olarak sadece lisans üstü öğrencilerine hitap ediyor.

Diğer seçenekler yine çoğunlukla devlet veya sanayi kuruluşlarınca desteklenen Alman Vakıf Bursları olarak gözükmektedir. Bu vakıflardan bazıları için Ankara veya İstanbul Büroları üzerinden Türkiye’den başvurmak imkanı da mevcuttur.

Katolik ve Protestan Kiliseleri de duruma göre bir burs ihtimali olabilir. Bunların ötesinde bazen eyaletlerin eğitim bakanlıkları da müstakil olarak burs verebilmektedir. Yerine göre firmalardan da burs sağlamak akla gelebilir. Ayrıca Almanya’da yerleşik Türk cami dernekleri ve iş adamları dernekleri de zaman zaman burs verebilmektedir.

Almanya için Türkiye Kaynaklı Burslar da sağlanabilir. Türkiye’den Alman vakıfları ve kuruluşları dışında Türk vakıflarından burs sağlamak yerine göre bir Alman vakfa göre çok daha sıkıntılı ve zor olabilir. Yine de bu anlamda YÖK Bursları, TEV ve bunun gibi az sayıda vakıf bursları anılmalıdır.

Burs miktarları özel duruma, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olup olmamanıza göre değişmekle birlikte yaklaşık 1.000 ile 2.000 DM arası bir rakam olarak düşünülebilir.

Dikkat!
Hem Almanya hem Türkiye kaynaklı burslar için aranan şartlar asla sıradan şartlar değildir. Bu vakıflardan burs alabilmek için şimdiye kadarki eğitim hayatınızda ortalama üstü bir performans gösterdiğinizi ispatlayabilmeniz aranmaktadır.

Burada Alman burslarının amacı ekonomik sıkıntıda olan öğrencilere bir kolaylık sağlama olmayıp, başarılı öğrencilerin kendilerini daha da geliştirmesine yardımcı olmaktır. Kısacası buralardan burs alabilmek için okulda çok başarılı ve toplumsal hayatta sosyal problemlere ilgili bir birey olmak durumundasınız.

Berlin Humboldt Üniversitesi
Humboldt-Universität zu Berlin

Üniversite Hakkında
Kuruluş: 1810

Wilhelm von Humboldts tarafindan kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda Tip, Hukuk, Teoloji ve Felsefe fakülteleri ile egitim veriliyordu.

Kurulusundan zamanımıza kadar toplam 29 Nobel ödülü alınmıştır.

Tıp Fakültesi “Charite” Avrupa’nın en büyük tıp fakültesidir. Berlin’de bulunan üç üniversiteden biridir.

30.000’i aşkın öğrenci sayısı ve yaklaşık 200 bölümü ile Berlin’in büyük üniversitelerindendir.

www.hu-berlin.de

Ünlü Fakülteler:
Hukuk, Tıp, Fizik, Kimya, Felsefe

Partner Üniversiteler:
Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, University of Sydney, Tokyo University, University of Toronto, New York University

Kayıt-Danışma Bürosu:

Akademisches Auslandsamt
Unter den Linden 6
D-10099 Berlin

Genel Kabul Şartları (Almanya)

Yabancı Öğrenci Sayısı
Toplam öğrenci sayısının yaklaşık % 10’u olup, 3000 civarındadır.

Başlıca Fakülteler / Master / Doktora
Almanca Germanistik
Arkeoloji Archäologie
Beden Egitimi Sportwissenschaft
Bilgisayar Bilimleri Informatik
Biyoloji Biologie
Coğrafya Geographie
Diş Hekimliği Zahnmedizin
Eczacılık Pharmazie
Felsefe Philosophie
Fizik Physik
Hukuk Rechtswissenschaft
İktisat Volkswirtschaftslehre (VWL)
İngilizce Anglistik
İşletme Betriebswirtschafslehre (BWL)
Kimya Chemie
Matematik Mathematik
Moleküler Biyoloji Molekular & Cellular Biology
Mühendislik Bölümleri Ingenieurwissenschaften
Müzik Musik
Psikoloji Pyschologie
Siyasal Bilimler Politikwissenschaften
Sosyoloji Soziologie
Tarih Geschichte
Teoloji Theologie
Tıp Medizin

Master Programlari Aufbaustudiengänge
Doktora Dissertation

Şehir Hakkında
www.berlin.de

Nüfus: 3.400.000

Almanya’nın başkenti olan Berlin’in kuruluşu 1200’lere dayanır.

Moskova ve Paris arasında bulunan ticaret yolunu Berlin’den geçmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. 1800 yılların sonunda Almanya’da sanayi devrimi ile şehir hızla büyümeye başlamıştır.

İki dünya savaşı yasamış ve her savaştan sonra yerle bir edilmiş bir şehirdir.

1961 yılında Doğu Almanya’nın inşasına başladığı Berlin Duvarı şehri kapitalizm ve komünizm rejileri arasında yaşanan soğuk savaşın önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir.

1989 yılında duvarın yıkılmasıyla özellikle şehrin doğu tarafı çok hızlı bir gelişme yaşamaktadır. Şehirde 430.000 in üzerinde yabancı yaşamaktadır. Dünyaca ünlü şirketler Berlin’deki temsilciliklerini büyütme yarışına girmişlerdir. Şehrin her tarafında büyük yeni binalar yapılmaktadır.

Şehir için ayrılan yıllık kaynak 40.8 milyar mark civarındadır. Her gecen gün artan bir canlılıkla şehir hareketli bir hal almıştır. Yeni inşa edilen meclis binası görülmeye değerdir.

Geçim Şartları
Yaklaşık 1.000 mark ile Berlin’de geçinmek mümkündür.

Üniversite öğrencilerine tanınan vergiden muaf çalışma imkanı sayesinde bir öğrencinin yıl boyunca kendisini finanse edebilme yolu acıktır.

Tatillerde 6 haftalık çalışma karşılığı genellikle 4000 ile 6000 mark arası bir gelir elde edebilirsiniz.

Şehrin hareketli bir ticari hayata sahip oluşu buradaki öğrencilere tatil işi bulmada çok büyük kolaylık sağlar.

Almanya kaynaklı pek çok devlet ve sanayi destekli burslarla da bütçenizi destekleyebilirsiniz.

Almanyadaki Burslar

Ev Bulma
Üniversite toplam 15.000 odaya sahip yurt binalarına sahiptir.

Öğrenci sayısının çok olması yüzünden ikinci alternatif olarak akla özel odalar gelir.

Üniversitenin de sunduğu hizmetler ile kısa zaman içerisinde size uygun bir oda bulabilirsiniz.

Aylık kira yurtlarda 250 – 330 mark, özel odalarda 350 – 600 mark civarındadır.

Daha ucuz olan yurtlarda oda bulabilmek için ortalama olarak bir semester önceden başvurmanız tavsiye edilir.

Yurtlar için başvuru merkezi sisteme tabidir.

Öğrenci İsleri Bürosu (Studienberatung)
Unter den Linden 6
D-10099 Berlin
torsten.trebess@rz.hu-berlin.de

Alman Oda Kiralama Bürosu

www.wohnungsboerse.net

www.wg-gesucht.de

www.homecompany.de

www.wohnung.de

İş Bulma
Berlin’de is bulmak zor değildir. Yaz ve kış tatillerinde is bulma imkanı boldur.

Şehirde yasayan Türk nüfusunun fazla olması ve Türk işletmelerinin çokluğu is bulmada öğrencilere yeterli olanaklar sağlamaktadır.
Gerekli adresler
Berlin İş ve İşçi Bulma Kurumu
www.arbeitsamt.de

www.hu-berlin.de/stellen/stellen.html

Internet Adresleri:
www.stepstone.de

www.jobboerse.de

www.berlin-job.de
Türk Dernekleri
Atatürkçü Düşünce Derneği
www.ataturk.de

Avrupa Türk Federasyonu
www.turkfederasyon.com

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı
www.igmg.org

Öğrenci Dernekleri
ELSA
www.rewi.hu-berlin.de/ELSA/

EMSA
www.emsa-europe.org

AEGEE
www.aegee-berlin.org

AIESEC
www.wiwi.hu-berlin.de/aiesec/HU/Mitarbeit.htm

Almanca Kursları
Goethe Institut
www.goethe.de

Online Almanca Öğrenmek İçin Değerli Adresler
daf.online.de/daf/links2.htm
Diğer
Staj Arama Formu
www.jobpilot.de/gateway/partner/
selectform.phtml?appkind=4&PARTNER=hochschule
www.praktikum-service.de

Alman Demiryolları
www.bahn.de

Havaalanından Tren Bağlantısı Aramak İçin
www.bahn.de/db_reise_touristik/
news/db_rt_990527a.shtml

Üniversite Gazetesi
www.hu-berlin.de/presse/zeitung

Üniversite Kütüphanesi
www.ub.hu-berlin.de

Berlin-Online
www.berlin-info.de
www.berlin-airport.de
www.studyberlin.de

Berlin Fuar Sayfasi
www.messe-berlin.de

Bonn Üniversitesi
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität

Üniversite Hakkında
Kuruluş: 1818

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *