Amerika Eğitim Post

Posted on Posted in amerika

ABD’de İlk ve Orta Öğretim
Amerikan eğitim sisteminde ilk ve orta öğretim kurumları üç kısma ayrılır:
a.Elementary (İlk Okul)
b.Middle School (Orta Okul)
c.High School (Lise)
Bu sistem genel olarak k12 olarak adlandırılır ki bu bir çocuğun anaokulundan 12.sınıfa kadar aldığı eğitimi belirtir. Amerika’da çocuklar 6 yaşında ilk okula başlarlar ve ilk okul 6.sınıfa kadar sürer. Lise eğitimi ise 7.sınıftan başlar ve 12.sınıfa kadar sürer.

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim 16 yaşına kadar zorunludur. Toplam 12 yıllık bu zorunlu eğitim üç farklı dilim halinde tamamlanabilir: 8+4 , 6+3+3 veya 6+6
İlk ve orta öğretim kurumları ya devlete bağlı ücretsiz okullar veya bir dini gruba bağlı okullar ya da ücretli özel okullardan oluşabilirler. Bu okullardan devlete bağlı okullara kabul belli şartlara bağlıdır. Liseyi başarı ile bitiren öğrenciler eğitimlerinin sonunda ‘High School Diploma’ almaya hak kazanırlar.

Lise Eğitimi
Amerika Birleşik Devletleri’nde liseler genellikle özerk bir yapıya sahiptir. Okullar merkezi bir yönetim yerine eyalet yönetimlerine bağlıdır ve okullara dair yönetmelikler eyaletten eyalete göre değişir. Amerika içinde genel bir kural olarak din, cins, fiziksek engel, İngilizce bilgi yetersizliği, farklı ırka ait olmak veya göçmen olmak gibi ayrılıklar eğitim hakkını kesinlikle engellemez ve eğitimde ayrımcılık yapılmaz.

İlk ve orta öğretimde ders müfredatında Matematik, Dil Eğitim, Fen ve Tabiat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Beden Eğitimi gibi konular ortak konulardır ancak ders içerikleri Türk eğitim sistemine göre daha sadedir. Özellikle Matematik dersinde Türk öğrenciler Amerikan öğrencilerine göre daha başarılı olmaktadırlar. Liseden sonra üniversiteye devam edecek olan öğrenciler kendilerini lisede iken belirli alanlar için üniversiteye hazırlayabilirler.

Lise Türleri ve Programlar
a.Tek Cinsiyet Temelli Okullar (Single Sex Schools):Kız ya da sadece erkek öğrencilerin devam ettiği okullardır.

b.Askeri Okullar (Military Schools): Genel orta öğretim müfredatının yanısıra askeri bilgilerinin de verildiği uygulamalı okullardır. Öğrencilerinin kılık ve kıyafet zorunluluğu vardır.

c.İngilizce Hazırlık Programı (ESL Bridge Programs): Amerika Birleşik Devletleri’nde lise eğitimi almak isteyen ancak İngilizce bilgisi yetersiz olanlar için düzenlenen programdır. Bu programın amacı öğrenciyi Amerikan Eğitim Sistemini takip edebilir düzeye getirmektir.

d.Üniversite Hazırlık Programı (Postgraduate Programs): 16-18 yaş grubu öğrencilerin katıldığı kendisini üniversite eğitimine hazır hissetmeyen öğrencilerin Matematik ve sözel becerilerini geliştirmek için katıldıkları bir programdır.

Okul Yaşamı
Amerika’da öğrencilerin çoğu devlete bağlı okullara giderler. U okulların çoğu ise öncelikli olarak kendi bölgesi (county) öğrencilere hizmet vermek üzere kurulmuşlardır. Büyük kentlerde ise öğrenciler daha kaliteli eğitim almak amacıyla kent dışında eğitim veren okullara servislerle ulaşırlar. Liselerin çoğu kampüs modeline göre inşa edilmiştir ve bu eğitim kampüslerinde öğrencilere çok çeşitli olanaklar sunar. Özel okullar ise paralı olması ve öğrencileri ile daha yakından ilgilenmesi nedeniyle eğitim kalitesi açısında devlet okullarından daha ileridedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde lise eğitimi almak isteyen yabancı bir öğrenci için en iyi seçenek özel okullardır. Burada öğrenci değişim programı (exchange) ile bir Amerikan aile yanında kalınarak lise eğitimi sonrasında da üniversite eğitimine devam edilebilir. Özel okullar genellikle açık, belirli bir eğitim politikasına sahiptir. Eğitim ve kişisel gelişim bağlamında hedeflerini gerçekleme yolunda çalışırlar. Yabancı öğrencilerin çoğu özel okullara 9-12. sınıflarda (13-17 yaşlarında) girer.
Güvenlik de önemli bir konudur, özellikle son yıllarda ABD okullarında yaşanan trajik olaylardan sonra. ABD okul sisteminde farklılıklar mevcuttur. Özel okulların çoğu düzenli olarak güvenlik önlemleri alırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *