İngiltere Eğitim Post

Posted on Posted in İngiltere

İLERİ EĞİTİM KOLEJLERİ

CFE (College of Further Education)
İngiltere de yerel eğitim kurumlarının finanse ettiği 800’den fazla ileri eğitim koleji bulunmakta ve mesleki düzeyde eğitim vermektedir. Bu kurumlarda GCSE/GCE O level ve AS düzeylerinde programlar da uygulanmaktadır.

CFE’ler, A level ve yoğun GCSE/GCE O Level programlarıyla bir düzeyde orta dereceli okullarla denk düşmekte, bir başka düzeyde ise bazı yüksek öğretim kurumlarında sunulan diploma programları ile benzerlik göstermektedir.

CFE’de sunulan programların büyüklüğü ve çeşitleri büyük farklılıklar gösterse de genellikle hem tam gün hem de yarım günlük programlar bulunmaktadır. Programlar kolejin bulunduğu bölgenin özelliklerini yansıtmaktadır. Kolejler daha az resmi olmaları nedeni ile okulların 6.sınıfına benzetilebilirler. Kolejlerde geniş bir A level müfredatı uygulamaktadır.

Bazı CFE’ler yakınlarındaki üniversitelerle üniversiteler ile ilişkide olduklarından bir yıllık yoğun bir programdan sonra daha yüksek diploma derecelerine geçiş yapmak olmaktadır.

CFE’lerin çoğunda yurt olmasa da öğrencilerin barınma sorunlarının çözülmesine gayret edilmektedir. Bu okullara başvuranlar sınıfların kapasitesi, kütüphane ve diğer olanaklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadan karar vermemelidirler. CFE’lerin çoğunun müfredatı İngiliz öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır.

Programlar
GCE ‘A Level’ ve ‘AS Level’ Düzeyleri: Çeşitli konulardaki bu programların süresi 1 ile 2 yıl arasında değişmekte ve uygun GCE sınav komisyonları tarafından denetlenmektedirler. GCE ‘A Level’ programlarına katılmak için lise diploması gerekmektedir.

Access, Bridging, Foundation Programları: Genellikle bir yıl süreli bu programlar geniş bir konu seçimi olanağı sağlarlar. Lisans derecesi sırasında uygulanacak konulara ilişkin programların yürütüldüğü bu programı tamamlayanlar doğrudan bir üniversitenin lisans programlarına başvurabilirler. Bu programlara girebilmek için lise diploması gerekmektedir.

Teknik ve Mesleki Programlar: BTEC (Business and Technician Education Council) ya da SCOTVEC (Scottish Vocational Education Council) tarafından geçerli kılınan programlardır. Diploma programları bir veya iki yıllıktır. İngiltere’de 22,000 BTEC programı uygulanmaktadır. Giriş için lise diploması veya 4 GSCE/GCE O Level gerekmektedir. Programın başarı ile tamamlanması durumunda öğrenciler bir lisans derecesi veya daha yüksek bir diploma programına başvurabilirler.

Diploma seçenekleri arasında muhasebe, işletme, bankacılık, pazarlama, sekreterlik, otel ve ağırlama, elektrik, elektronik, mekanik üretim ve inşaat mühendisliği, bilgisayar, ziraat,..

City and Guilds of London (CGLI): 200’den fazla mesleki konuda programlar düzenlenmektedir. Bunlar kuaförlükten matbaacılığa birçok alanda uygulanan ve uluslar arası kabul gören programlardır. Bu programlara katılmak isteyenlerin iyi İngilizce bilmesi ve programdan yarar göreceklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Sekreterlik ve İş Programları: RSA (Royal Society of Arts) ya da (PEI) Pitman Examinations Institute ’nin uyguladığı bu programlarda tek tek konular üzerinde çalışılabildiği gibi, ofis yönetimi, sekreterlik, iş idaresi, muhasebe gibi bütün programlardan da yararlanabilir. Üç düzeyde programlar uygulanmakta, her düzeydeki bir konu 50 ders saatinde işlenmektedir. Üç kur bir yılda tamamlanmaktadır. Giriş için İngilizce bilgisi ve lise diploması gerekmektedir. Daha uzmanlık gerektiren ya da yüksek düzeyli programlara kaydolmak isteyenlerden GCE A Level sonuçları istenebilir.

Mesleki Programlar: Sanat ve tasarım, ziraat, güzellik ve bakım, kuaförlük, fotoğrafçılık, ticaret, matbaacılık, madencilik, tekstil ve diğer bir çok konuda programlar uygulanmaktadır.

NATİONAL COUNCİL FOR VOCATİONAL QUALİFİCATİONS (NCVQ)
NCVQ 1986 yılında yürürlükte olan ve çok ayrıntılı ve karışık yapıya sahip mesleki dereceleri yenilemek üzere kurulmuştur. NCVQ beceriyi esas alarak verilen mesleki dereceleri standart bir çatı altına alınarak bu onaylı derecelerin seviyelerine göre sınıflandırmalarını sağlamıştır. Örneğin 1.düzeyde gerekli olan temel becerilerin varlığını, 5.düzeyde ise profesyonel becerileri göstermektedir.

ÖZEL İLERİ EĞİTİM
Yerel eğitim kurumlarının finase ettiği kolejlerin dışında bazı bağımsız özel okullar da çeşitli akademik ya da akademik olmayan programlar sunmaktadır. Bu okulların bazılarında yurt olanağı bulunmakta diğerleri ise öğrencilere barınma sorunlarında yardımcı olmaktadırlar. Bu kolejlerde eğitim küçük sınıflarda zengin araç ve gereçlerle yapılmakta ve öğrencilere ileriye dönük kariyer planlamalarında ve üniversitelere girişte danışmanlık da sağlanmaktadır.

Bu kolejlerin bazıları ‘yoğun’ ve ‘tekrar’ amacına yönelik GCSE/GSE O Level ve GCE A ve AS Level programları uygulanmakta, bazıları ise bunların yanısıra üniversitelere hazırlık kursları, çeşitli mesleki ve profesyonel programlar da düzenlemektedir.

Özel eğitim kurumlarındaki programlara katılmak isteyenlerin seçim yaparken kolejin BACIFHE ( British Accreditation Centre for Independent Further and Higher Education tarafından onaylanmış olup olmadığına bakmaları yararlı olacaktır.

BAC, özel ileri ve yüksek öğretimde standartları denetleyen ve geliştirmeye çalışan bir kurumdur. BAC tarafından onaylanmış olmak zorunlu değildir ve iyi okullar arasında onaylanmamış okullar da bulunmaktadır. Türkiye’den bu tür okullara gidecek öğrenciler için onaylanmış bir okula başvurmak bir standart saptaması açısından güven verici olacaktır.

İNGİLTER’DE YÜKSEK ÖĞRENİM

İngiltere’de yüksek öğrenim üniversitelerde, İskoç Merkezi Enstitüleri’nde ve yüksek öğretim kolejleri ve enstitülerinde verilmektedir.

Üniversiteler: Üniversitelerin çeşidi ve program yelpazesi oldukça geniştir. 650 ve 750 yıllık Oxford ve Cambridge üniversiteleri, her biri 400 yıllık dört İskoç üniversitesi Glasgow, St Andrews, Aberdeen ve Edinburg; bir çok koleji ile 150 yıllık Londra Üniversitesi, 100 yıllık Manchaster ve Bristol gibi büyük üniversiteler,.. Bunlara ilave olarak bir uzaktan öğretim kurumu olan Open University ve 2 yıllık ön lisan s derecesi veren özel üniversite statüsünde olan Buchingham Üniversitesi’i de ilave edilebilir.

Yüksek Eğitim Kolejleri ve Kurumları:
48 devlet ve enstitü üniversite ve politekniklerin yanında önemli bir yüksek öğrenim sektörü oluşturmak amacıyla başlatılan on yıllık bir yeniden düzenlemenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu eğitim kurumları lisans, yüksek lisans ve profesyonel düzeyde zengin seçenekler sunarlar.

Enstitüler öğrenciye kişisel bir özen gösterme geleneğine sahip olup büyük bir bölümü öğrencilerine konaklama spor ve diğer olanaklar sunarlar.

Akademik standartlar yerel bir üniversite ile bağlantılı, BTEC (Business and Technichian Education Council) veya SCOTVEC (Scottish Vocational Education Council aracılığı ile korunur.

Programlar
Lisans Eğitimi Programları: Genellikle 3 yıllıktır. İskoç üniversitelerinde 4 yıllık olanlara ya da bir sandviç programını kapsayanlara da rastlanmaktadır. Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar 5-6 yıla kadar uzayabilir. Üniversitelerde 5000’den fazla lisans eğitimi programı bulunmaktadır.

Lisansüstü Programlar: Hem bir yıllık lisansüstü diplomalar hem de Master derecesi ile sonuçlanan bir ya da iki yıllık programlar vardır. Master derecesi İngiltere’de genellikle 1 takvim yılı sürmektedir. Bir Master programına girebilmek için lisans diploması aranmaktaysa da bazı hallerde bir profesyonel belge de kabul edilebilir. Yeterli niteliklere sahip olmayan adaylar bir yıllık Master programlarına katılmadan önce lisansüstü bir diploma programına kaydolabilirler. Başvurular doğrudan ilgili üniversiteye yapılır.

Araştırma Dereceleri: Tüm üniversitelerde uygulanmaktadır. Giriş için yüksek bir standart, iyi bir lisans derecesi ya da Master derecesi gerekmektedir. Mphil derecesi için 1 ya da 2 yıllık tam gün araştırma, doktora (PhD) derecesi için ise 2 ya da 3 yıllık tam gün araştırma gerekmektedir. Araştırma, görevin okul dışında yapılmadığı durumlarda üniversite içerisinde yapılmalıdır. Bir Mphil öğrencisi, üniversitenin öğrencinin ilerlemesinden memnun olduğu durumlarda Doktora Programı’na geçebilir.

Yüksek Diploma Programları (BTEC Higher National Diploma): 2 yıl tam gün ya da profesyonel veya endüstriyel alanda staj olanağı sağlayan 3 yıllık programlar olarak uygulanmaktadır. Giriş koşulları GCE O Level/GCSE ve en az bir A Level derecesidir. Çok çeşitli konuda programlar bulunmaktadır ve başvuru lisans derecesine başvuru ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Profesyonel Programlar: Uluslararsı profesyonel kurumların sınav ve diplomalarını hazırlayan programlardır. Konular arasında muhasebe, bankacılık, yönetici sekreterlik, pazarlama, araştırma, sosyal hizmetler ve hukuk sayılabilir.

Lisansüstü Eğitim Sertifikası (PGCE): Bu programlar ilk ya da ortaokul öğretmeni olmak isteyen lisans eğitimini tamamlamış kişilere yöneliktir. Bir yıl süreli bu programlar teorik ve pratik unsurları birlikte içerir.

AKADEMİK YIL
İngiltere’de akademik yıl Eylül veya Ekim’de başlar ve bir sonraki yılın Haziran veya Temmuz ayında sona erer. Bir akademik yıl okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde herbiri 4 haftadan oluşan, yüksek eğitim kurumlarında ise her biri 10 haftadan oluşan üç dönemde tamamlanır. Bu üç dönemin başlamam tarihleri ise Eylül/Ekim, Ocak ve Nisan’dır.

Okullarda ve ileri eğitim kolejlerinde Eylül ve Ocak’ta başlamak mümkün olsa da yüksek eğitim kurumlarında sadece Ekim’de başlamak üzere öğrenci kabul edilmektedir.

İNGİLİZCE
İngiltere’de öğrenim görmek isteyen öğrenciler başarılı olabilmek ve sosyal açıdan uyum sağlayabilmek için iyi düzeyde İngilizce bilmek zorundadırlar.

İngiliz eğitim kurumları, British Council sınavı olan IELTS sınav sonucunu kabul etmektedirler. Yeterli bulunan puan 6-6,5 olmakla beraber bazı kurumlar daha düşük veya daha yüksek puan isteyebilmektedirler. IELTS’in yanısıra İngiliz eğitim kurumlarına girişte bir Amerikan sınavı olan TOEFL veya Cambridge Proficiency in English (CPE) de kabul edilen sınavlar arasındadır.

TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDAN ALINAN DİPLOMALARIN DENKLİĞİ
Devlet Lise Diploması & Lise Bitirme Diploması: Bu diplomalar bazı hallerde GCE ve A Level dereceleri arasında kabul edilir ancak genellikle tek bir konu bazında, GCE müfredatına denk olan bölümler olduğunda ve %50’nin üzerinde puan alındığında GCE O Level standartları ile karşılaştırılır.

Kimi zaman yabancı dilde eğitim yapan okullardan iyi derece ile mezun olmak öğrenciye bir lisans derecesine doğrudan başvuru hakkı verilebilse de her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. Öğrenciler doğrudan girişe hak kazanmıyorlarsa bir sonraki yıl okuyacakları program için gerekli konuları öğrenecekleri bir hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekmektedir. Hazırlık yılı başarı ile tamamlanırsa kurumlar bir sonraki yıl için yer garantisi verebilmektedirler.

Bir lisans derecesine doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için şu derecelerden birine sahip olmaları gerekmektedir:
1.İyi derece bir lise diploması ve A Level derecesine eşdeğer olarak kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslar arası Baccalaureata, Matura, Maturita gibi sınav sonuçları.
2.Yabancı dilde eğitim yapan liselerden iyi derece diploma ve Türk üniversitelerinden birine devam hakkı kazanmış olmak.
3.İngiliz yüksek öğretim kurumlarından birine bir yıllık hazırlık kursunu tamamlamış olmak.

Devlet Meslek Lisesi Diploması: Bazı kurumlar öğrencinin lise döneminde almış olduğu ders ve notlara bakarak öğrenciyi bireysel olarak değerlendirirler ve bu diplomayı HND programlarına doğrudan giriş için yeterli sayabilirler.

İki Yıllık Yüksek Okul Diploması: Tamamen müfredata bağlıdır. Genellikle İngiltere’deki bir lisans derecesinin birinci yılına denk kabul edilir. Öğrenciler bir İngiliz yüksek öğretim kurumunda iki yıl öğrenim gördükten sonra lisans derecesi alabilirler. Bazı durumlarda (çok nadir de olsa) bir lisans derecesinin iki yılına denk kabul edilebilir ve öğrenciler bir yıl içinde lisans derecesi alabilirler.

Lisans Diploması: Genellikle İngiliz lisans diploması standartları ile denk sayılmaktadır. Her kurum ayrı ayrı karar veriyorsa da Master dereceleri için gerekli ortalamalar genellikle 65-70/100 veya 2.8-3/4’tür. Öğrencilerin lisans eğitimi sonunda kendi sınıfları içindeki sıralamada ilk %10 ‘un içerisinde olmaları da kabul olasılığını artırır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *