avustralya

Posted on Posted in avustralya

TAFE SISTEMI – MESLEKI EGITIM – SERTIFIKALAR

Avustralya’nin TAFE sistemi, farklı bir kariyer imkanı sağlamak için mesleki eğitim veren kuruluşlardan oluşur.
Avustralya mesleki eğitim seçenekleri, çok sayıda mesleğe giriş yapmak için kabul edilmektedirler. Bu şekildeki bir mesleki eğitim özellikle herhangi bir sektörde iş idaresi becerileri kazanabilmek için çok elverişlidir. Bunların içinde otel yönetimi, uluslararası ticaret, kriz yönetimi, personel yönetimi, spor veya sanat yönetimi, ön-muhasebe, bankacılık ve KOBI yöneticiliği gibi alanları sayabiliriz. Aynı zamanda bilgisayar, mühendislik, havacılık, inşaat veya telekomünikasyon gibi uzmanlaşmaya yönelik birçok yüksek teknoloji alanında da önerilen programlar mevcuttur. Bunun yanında hayvan biyolojisi, su bilimleri, tıbbi laboratuar bilimleri, patoloji ve sağlık gibi alanlarda da yüksek kaliteli tesisler ve eğitim olanaklari bulunmaktadır .

Mesleki eğitimin pratiğe yönelik yapısı öğrencilerin okul sırasınca son gelişmelerden yararlanabilecekleri, en son ekipmanı ve tesisleri kullanabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin birçoğu multimedia design, animasyon, film yapımcılığı, fotoğrafçılık, güzel sanatlar, moda tasarımı ve üretimi gibi alanlarda sanatsal bir kariyere başlayabilmektedirler.
TAFE okulları sadece mesleki eğitim vermekle kalmaz. Bunun yanında başlangıç düzeyinden en ileri düzeye kadar İngilizce öğrenmeniz de mümkündür.

TAFE sistemi ile universite sistemi birbirinden tamamen ayri midirlar?
Birçok TAFE okulunun Avustralya’daki üniversitelerle bağlantıları vardır. Bazıları bir üniversite tarafından yürütülmekte ve üniversite kampüsünü paylaşmakta, bazılarıyla yakınlarındaki üniversitelerle ittifak kurmaktadırlar. Bu bağlantılar sayesinde öğrenciler mesleki eğitim veren programları üniversiteye geçiş için kullanabilirler (pathway to university). Özellikle üniversiteye giriş için hazırlanan programlar bulunmaktadır. Şöyle ki:
# İstenilen notları tutturduğunuz takdirde üniversiteye garantili giriş sağlarlar.
# Okuduğunuz dersler üniversiteye geçişte kredi transferine izin verirler. Mesela bir TAFE programını okuduktan sonra doğrudan üniversitenin ikinci sınıfından başlayabilirsiniz.
# Bir yerine iki diploma sahibi olursunuz, TAFE diploması ve üniversite diploması.
# Bu programlara ‘degree programs’ veya üniversite transfer programları denir.

Bunu bir örnekle şu şekilde açıklayabiliriz:
Erol, bir senelik Bilişim Sistemleri programına (Diploma of Information Technology) kayıt olur. Derslerinden oldukça yüksek notlar alır ve üniversitede Bilgisayar Bilimleri lisans programına (Bachelor of Computing Science) girmeye hak kazanır. Bu bölüm normalde 3 senelik bir programdır. Ancak zaten TAFE okulunda benzer dersleri okumuş olduğu için, bölümdeki lisans programı için sadece 2 sene okuyarak bitirebilecektir. 3 senenin sonunda Erol toplam iki kurumdan mezun olmuş durumdadır. Bilişim Sistemleri Programı (Diploma in Information Technology) ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (Bachelor of Computing Science). Buna karşılık İdil doğrudan Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ne kayıt olur. İdil ve Erol’un her ikisi de uç sene boyunca benzer dersleri okurlar. Fakat uc senenin sonunda Idil’in sadece bir okul mezuniyeti bulunurken, Erol’un iki mezuniyeti olmuş olur.

Özel sektörle işbirliği halinde olması, eğitimi tamamlayan öğrencilerin iş bulup yerleşmesine ne kadar imkan tanıyor?
Avustralya’da okuyan yabancı öğrenciler okullarının bitiminde mutlaka ülkelerine dönmek zorundadırlar. Ancak her öğrencinin haftada 20 saate kadar part-time, sömester tatilerinde ise full-time çalışma hakkı vardır. TAFE okullarının bircoğunda iş deneyimi ders programlarının içerisinde yer almaktadır. Mesela turizm yönetimi okuyorsanız, Avustralya’daki en büyük otellerden birinde çalışma fırsatı bulmanız büyük ihtimalle mümkün olacaktır.

Avustralya’da hangi kurumların TAFE programları var?
Aşağıdaki direkt linkleri kullanarak Avustralya’daki TAFE programı veren kurumlara ulaşabilirsiniz.

Kangan Batman Institute of TAFE
NMIT- Northern Melbourne Institute of TAFE
RMIT University

University Index

Australian National University 100
University of Melbourne 100
University of Sydney 93
University of Queensland 87
University of New South Wales 84
University of Western Australia 77
Monash University 75
University of Adelaide 70
Flinders University of South Australia 55
La Trobe University 55
Macquarie University 55
University of Tasmania 54
Murdoch University 53
University of Newcastle 53
University of Wollongong 53
Curtin University of Technology 50
Griffith University 50
University of New England 50
Deakin University 49
James Cook University 49
Queensland University of Technology 49
University of Technology,Sydney 47
University of South Australia 46
RMIT University 44
University of Canberra 44
Southern Cross University 41
Swinburne University of Technology 41
University of Western Sydney 41
Victoria University 41
Charles Darwin University 40
Edith Cowan University 40
Central Queensland University 39
Charles Sturt University 39
University of Southern Queensland 38
University of Ballarat 37
Australian Catholic University 36
University of the Sunshine Coast 32
University of Notre Dame, Australia 29

AVUSTRALYA EĞİTİM SİSTEMİ

Avustralya eğitim sistemi 4 bölümden oluşmaktadır:
1.İlköğretim
2.Orta öğretim
3.Mesleki Eğitim
4.Yüksek Öğretim (Üniversite)

Avustralya’da her eğitim bölümünde özel ve devlet eğitim kurumları bulunmaktadır. Eğitimin kalitesi ve programlar eyalet veya bölge otoriteleri tarafından belirlenmekte ancak eğitim sistemleri arasında ise çok az farklılık bulunmaktadır. Örnek olarak Western Australia, South Australia, Queensland ve Northern Territory bölgelerinde ilk öğretim 7 yıl ve orta öğretim ise 5 yıl sürmektedir. New South Wales, Victoria, Australian Capital Territory ve Tasmania bölgelerinde ilk öğretim 6 yıl ve orta öğretim de 6 sürmektedir.

Orta öğretimden mezun olan bir öğrenci mesleki niteliklerini geliştirmek için Meslek Yüksek Okulları’na veya üniversitelere devam edebilirler.

İLK ÖĞRETİM
İlk öğretim çağına gelen çocuklar yaş gruplarına göre ayrılırlar ve ilk okul boyunca tek öğretmenden ders alırlar. Öğrenciler sınıf içerisindeki performanslarına göre öğretmen tarafından derecelendirilir ve sınıf geçme veya kamla kanaati öğretmen tarafında verilir. Yüksek yetenekli öğrenciler sınıf atlayarak eğitimlerine devam edebilirler başarısız olanlar ise sınıf tekrarı yaparlar.

ORTA ÖĞRETİM
Avustralya’da orta öğretim öğrencilerinin yaklaşık %30’u özel veya bir dine bağlı okullara devam etmektedirler. Devlete bağlı okulların çoğunda karma eğitim yapılırken özel eğitim kurumlarının pek çoğunda yalnız kız veya yalnız erkekler olmak üzere tek cinsli eğitim yapılır. Yine özel eğitim kurumları öğrencilerini seçerek alırlar ve düzenledikleri giriş sınavları ve İngilizce dil yeteneklerine göre öğrenci seçiminde bulunurlar. Orta okulların ilk yılında temel dersler -İngilizce, Matematik, Bilim ve Fizik Eğitimi- okutulur. Orta öğretimde aynı zamanda öğrencilere çok çeşitli seçmeli dersler sunulur. Bunlardan bazıları: Yabancı Diller, Sanat, Müzik, Tarih, Bilgisayar ve Teknik Konular. Orta öğretimin son sınıflarına doğru öğrencilerin belirli alanlarda uzmanlaşmaları teşvik edilir ve seçtikleri uzmanlık alanlarında üniversite eğitimi almaları konusunda yönlendirilirler.

Avustralya’da her eyalet 12.sınıfa gelen öğrencilerine şu sertifika/diploma dereceleri verirler:
-Australian Capital Territory: ACT Year 12 Certificate
-New South Wales: Higher School Certificate (HSC)
-Northern Territorty: Senior Secondary Studies Certificate
-Queensland: Queensland Senior Certificate (QSC)
-South Australia: South Australian Certificate of Education (SACE)
-Tasmania: Tasmanian Certificate of Education (TCE)
-Victoria: Victorian Certificate of Education (VCE)
-Western Australia: Certificate of Secondary Education

Ortaöğretimi bitiren her öğrenci üniversiteye doğrudan katılma hakkı kazanmaz. Üniversiteler istenen bölümle ilgili kontenjanlara bakarlar ve ona göre öğrenci kabul ederler.

Ortaöğretimden sonra üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için ikinci bir yol da TAFE adı verilen Meslek Yüksek Okulları veya özel meslek okullarıdır.

ÖZEL MESLEK KOLEJLERİ VE TAFE ENSTİTÜLERİ
Çoğu özel meslek kolejleri belirli bir mesleki veya teknik alanda uzmanlık eğitimi verir. Bu okulları bitiren öğrenciler ilgili alanda kolayca iş bulabilirler. Eğitim verilecek konulara iş dünyası ile koordineli olarak sağlanır. Önemli eğitim konularından bazıları: Turizm ve konaklama, bilgisayar, fotoğrafçılık, iş idaresi, grafik sanatları vb. dir.

Avustralya eğitim sistemi içerisinde TAFE (Technical and Furher Education) orta öğretim sonrası ile üniversite öncesi verilen bir eğitimdir. TAFE eğitmenlerinin çoğu aynı zamanda endüstri veya ticarette istihdam edilen kişilerden oluştuğu için bu eğitmenler iş ve endüstrideki tecrübelerini derslerde öğrencilere aktarırlar. TAFE ’ler hükümet tarafından finansal açıdan desteklenirler ve çok değişik alanlarda mesleki eğitim sunarlar. TAFE ‘lere giriş şartları daha kolay olmasının yanında mezun olan öğrenciler TAFE ‘lerden aldıkları dersleri üniversite okumak istedikleri takdirde kredi olarak kullanabilirler. Bu onlara 6 ay ile 18 ay gibi bir süre kazandırır.

ÜNİVERSİTELER
Avustralya’daki üniversitelerin çoğu devlet üniversitesi veya devletin desteklediği enstitülerdir. Çok az sayıda özel üniversite bulunmaktadır. Üniversiteler öğrencilere diploma derecesinden doktora derecesine kadar değişik eğitim dereceleri verirler ancak her üniversite bütün eğitim konularında derece vermez.

Üniversiteler tarafından verilen eğitim dereceleri şunlardır:
-Diploma: 2 yıllık tam zamanlı eğitim sonrası verilir.
-İleri Diploma: Diploma derecesi üzerine 6 ay ile 9 ay aarsı bir eğitim alındıktan sonra verilir. Diploma ve İleri Diploma dereceleri aynı zamanda TAFE ‘ler tarafından da verilir ve üniversite lisans eğitiminde kredi olarak kullanılabilir.
-Lisans Derecesi (Bachelor Degree): En az 3 yıllık tam zamanlı eğitim
sonrası verilir. Çoğu Lisans Derecesi örneğin Mühendislik, Tıp, Dişçilik gibi alanlarda genellikle 4 yıl veya daha uzun bir eğitim sonrası verilir.
-Lisans Üstü Derecesi (Postgraduate/Graduate Certificate): Lisans derecesi üzerine tam zamanlı olarak en az bir sömestre okunduktan sonra verilir.
-Master Derecesi (Masters Degree): Normal olarak Lisans Üstü derecesi üzerine 2 yıl veya alınacak bir Honours Bachelor derecesi üzerine bir yıl okunduktan sonra verilir. Master derecesi yapılan bir tez çalışması ile tamamlanır.
-Doktora (Doctorate): Tam zamanlı olarak en az 3 yıllık bir eğitimin sonunda verilir. Doktora derecesi bir tez çalışması veya araştırma ile tamamlanır ve Master derecesinden sonra bazı istisnalarda Honours Bachelor derecesi sonrasında verilir.

SINIF GEÇME DERECELERİ
Avustralya eğitim sistemi ‘Alpha System’ üzerine kurlu oluıp A,B,C,D,F harfleri ve bu harflere ilave edilen +,- işaretleri ile notlama yapılır.
A+: 90/100 ve üzeri
B-: 65-70/100 yaklaşık olarak
C: 55/100 civarı

Alternatif olarak şu 4 derece de kullanılabilir: HD (High Distinction), D (Distinction), C (Credit) ve P (Pass). Bu sistemde HD A veya A+ ya denk gelir.